Gymnasieskolor i Göteborg

Här nedan hittar du en komplett förteckning över samtliga gymnasieskolor i Göteborg. Dels tillhandahåller vi kontakt information såsom besöksadress och kontaktuppgifter, samt även information kring vilka utbildningsprogram som erbjuds i de olika gymnasieskolorna. Lite längre ned på sidan hittar du även en karta som visar var i Göteborg de olika gymnasieskolorna ligger.

Amerikanska Gymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Amerikanska Gymnasiet Göteborg
Anders Personsgatan 18
41664 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 0703-002839
E-post: info@amerikanskagymnasiet.se
Hemsida: Amerikanska Gymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Aniaragymnasiet i Göteborg

Besöksadress

Aniaragymnasiet
Kyrkogatan 46
41115 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-131990
E-post: info@aniaragymnasiet.se
Hemsida: Aniaragymnasiet

Program som erbjuds

 • Handels o adm.programmet
 • Hotell o turismprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Arena Academy Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Arena Academy Göteborg
Elof Lindälvs gata 13
41458 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-157650
E-post: info@initcollege.com
Hemsida: Arena Academy Göteborg

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Språkintroduktion

Aspero Idrottsgymn. Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Aspero Idrottsgymn. Göteborg
Krutvägen 2
41528 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3378900
E-post: info.goteborg@aspero.nu
Hemsida: Aspero Idrottsgymn. Göteborg

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Bernadottegymnasiet 1 i Göteborg

Besöksadress

Bernadottegymnasiet 1
Skånegatan 18
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3671700
E-post: info.bernadottegymnasiet@educ.goteborg.se
Hemsida: Bernadottegymnasiet 1

Program som erbjuds

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Bernadottegymnasiet 2 i Göteborg

Besöksadress

Bernadottegymnasiet 2
Skånegatan 18
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3650000
E-post: info.bernadottegymnasiet@educ.goteborg.se
Hemsida: Bernadottegymnasiet 2

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Bräckegymnasiet 1 i Göteborg

Besöksadress

Bräckegymnasiet 1
Uppfinnaregatan 1
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672700
E-post: info.bracke@educ.goteborg.se
Hemsida: Bräckegymnasiet 1

Program som erbjuds

 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Bräckegymnasiet 2 i Göteborg

Besöksadress

Bräckegymnasiet 2
Uppfinnaregatan 1
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672700
E-post: info.bracke@educ.goteborg.se
Hemsida: Bräckegymnasiet 2

Program som erbjuds

 • Programminriktat val

Bräckegymnasiet 4 i Göteborg

Besöksadress

Bräckegymnasiet 4
Diagonalen 6
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672700
E-post: info.bracke@educ.goteborg.se
Hemsida: Bräckegymnasiet 4

Program som erbjuds

 • Individuellt alternativ
 • Endast introduktionsprogam

Burgårdens Gymnasium 1 i Göteborg

Besöksadress

Burgårdens Gymnasium 1
Skånegatan 20
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670200
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Hemsida: Burgårdens Gymnasium 1

Program som erbjuds

 • Hantverksprogrammet
 • Naturbruksprogrammet
 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Burgårdens Gymnasium 2 i Göteborg

Besöksadress

Burgårdens Gymnasium 2
Skånegatan 20
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670200
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Hemsida: Burgårdens Gymnasium 2

Program som erbjuds

 • Individuellt alternativ
 • Yrkesintroduktion
 • Endast introduktionsprogam

Burgårdens Gymnasium 3 i Göteborg

Besöksadress

Burgårdens Gymnasium 3
Skånegatan 20
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670200
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Hemsida: Burgårdens Gymnasium 3

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Individuellt alternativ

Burgårdens Gymnasium 4 i Göteborg

Besöksadress

Burgårdens Gymnasium 4
Skånegatan 20
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670200
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Hemsida: Burgårdens Gymnasium 4

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val

Burgårdens Gymnasium 5 i Göteborg

Besöksadress

Burgårdens Gymnasium 5
Skånegatan 20
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670200
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Hemsida: Burgårdens Gymnasium 5

Program som erbjuds

 • Naturbruksprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Burgårdens Gymnasium 6 i Göteborg

Besöksadress

Burgårdens Gymnasium 6
Skånegatan 20
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670200
E-post: info.burgarden@educ.goteborg.se
Hemsida: Burgårdens Gymnasium 6

Program som erbjuds

 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Center för språkintroduktion Lindholmen 1 i Göteborg

Besöksadress

Center för språkintroduktion Lindholmen 1
Tankegången 4
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3671050
E-post: cspinfo@educ.goteborg.se
Hemsida: Center för språkintroduktion Lindholmen 1

Program som erbjuds

 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
 • Endast introduktionsprogam

Designgymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Designgymnasiet Göteborg
Fjärde Långgatan 42
41327 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 076-1194558
E-post: lena.hermansson@designgymnasiet.se
Hemsida: Designgymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • Estetiska programmet
 • Teknikprogrammet

Donnergymnasiet i Göteborg

Besöksadress

Donnergymnasiet
Celsiusgatan 10
41762 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3812900
E-post: info@donnergymnasiet.se
Hemsida: Donnergymnasiet

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum i Göteborg

Besöksadress

Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum
Postgatan 15
41113 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3335430
E-post: goteborg@dbgy.se
Hemsida: Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Centrum

Program som erbjuds

 • Hantverksprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Gårda i Göteborg

Besöksadress

Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Gårda
Anders Personsgatan 18
41664 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3012800
E-post: garda@dbgy.se
Hemsida: Drottning Blankas Gymnasieskola Göteborg Gårda

Program som erbjuds

 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell o turismprogrammet
 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Ester Mosessons gymnasium 1 i Göteborg

Besöksadress

Ester Mosessons gymnasium 1
Lärdomsgatan 5
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672200
E-post: info.mosesson@educ.goteborg.se
Hemsida: Ester Mosessons gymnasium 1

Program som erbjuds

 • Rest.-o livsmedelsprogrammet
 • Programminriktat val

Ester Mosessons gymnasium 2 i Göteborg

Besöksadress

Ester Mosessons gymnasium 2
Lärdomsgatan 5
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672200
E-post: info.mosesson@educ.goteborg.se
Hemsida: Ester Mosessons gymnasium 2

Program som erbjuds

 • Hotell o turismprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Göteborgregionens tekniska gy i Göteborg

Besöksadress

Göteborgregionens tekniska gy
Lindholmen Lärc. Diagonalen 6
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 0708-581957
E-post: info@gtg.se
Hemsida: Göteborgregionens tekniska gy

Program som erbjuds

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vidareutbildning i form fjärde tekniskt år

Göteborgs Högre Samskola gy. i Göteborg

Besöksadress

Göteborgs Högre Samskola gy.
Stampgatan 13
41664 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-631900
E-post: stora.exp@edu.samskolan.se
Hemsida: Göteborgs Högre Samskola gy.

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Språkintroduktion

GTI:s gymnasieskola i Göteborg

Besöksadress

GTI:s gymnasieskola
Karl Gustavsgatan 5
41125 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-174940
E-post: kansli@gti.se
Hemsida: GTI:s gymnasieskola

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Gymnasieakademin Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Gymnasieakademin Göteborg
Södra Hamngatan 29
41114 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 0720-503720
E-post: info@gymnasieakademin.se
Hemsida: Gymnasieakademin Göteborg

Program som erbjuds

 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Hotell o turismprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val

Hvitfeldtska gymnasiet 1 i Göteborg

Besöksadress

Hvitfeldtska gymnasiet 1
Rektorsgatan 2
41133 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670600
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: Hvitfeldtska gymnasiet 1

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet

Hvitfeldtska gymnasiet 2 i Göteborg

Besöksadress

Hvitfeldtska gymnasiet 2
Rektorsgatan 2
41133 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670600
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: Hvitfeldtska gymnasiet 2

Program som erbjuds

 • Estetiska programmet
 • Individuellt alternativ

Hvitfeldtska gymnasiet 3 i Göteborg

Besöksadress

Hvitfeldtska gymnasiet 3
Rektorsgatan 2
41133 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670600
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: Hvitfeldtska gymnasiet 3

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet

Hvitfeldtska gymnasiet 4 i Göteborg

Besöksadress

Hvitfeldtska gymnasiet 4
Rektorsgatan 2
42339 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670600
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: Hvitfeldtska gymnasiet 4

Program som erbjuds

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Hvitfeldtska gymnasiet 5 i Göteborg

Besöksadress

Hvitfeldtska gymnasiet 5
Rektorsgatan 2
42158 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670600
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: Hvitfeldtska gymnasiet 5

Program som erbjuds

 • Int. baccalaureate

Hvitfeldtska gymnasiet 6 i Göteborg

Besöksadress

Hvitfeldtska gymnasiet 6
Rektorsgatan 2
42158 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670600
E-post: info.hvitfeldtska@educ.goteborg.se
Hemsida: Hvitfeldtska gymnasiet 6

Program som erbjuds

 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Språkintroduktion

IHGR-gymnasiet i Göteborg

Besöksadress

IHGR-gymnasiet
Molinsgatan 6
41108 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7089200
E-post: info.ihgr@educ.goteborg.se
Hemsida: IHGR-gymnasiet

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Int. baccalaureate
 • Individuellt alternativ

Ingrid Segerstedts gymnasium i Göteborg

Besöksadress

Ingrid Segerstedts gymnasium
Södra Vägen 25
41135 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-408980
E-post: info@isgy.se
Hemsida: Ingrid Segerstedts gymnasium

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

JENSEN Gymnasium Göteborg i Göteborg

Besöksadress

JENSEN Gymnasium Göteborg
Stora Nygatan 23-25
41108 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3525500
E-post: per.kohler@jenseneducation.se
Hemsida: JENSEN Gymnasium Göteborg

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Katrinelundsgymnasiet 1 i Göteborg

Besöksadress

Katrinelundsgymnasiet 1
Skånegatan 14
41140 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670500
E-post: info.katrinelund@educ.goteborg.se
Hemsida: Katrinelundsgymnasiet 1

Program som erbjuds

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Katrinelundsgymnasiet 2 i Göteborg

Besöksadress

Katrinelundsgymnasiet 2
Skånegatan 14
41140 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670500
E-post: info.katrinelund@educ.goteborg.se
Hemsida: Katrinelundsgymnasiet 2

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Katrinelundsgymnasiet 3 i Göteborg

Besöksadress

Katrinelundsgymnasiet 3
Skånegatan 14
41140 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670500
E-post: info.katrinelund@educ.goteborg.se
Hemsida: Katrinelundsgymnasiet 3

Program som erbjuds

 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Individuellt alternativ

Katrinelundsgymnasiet 4 i Göteborg

Besöksadress

Katrinelundsgymnasiet 4
Skånegatan 14
42534 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670500
E-post: info.katrinelund@educ.goteborg.se
Hemsida: Katrinelundsgymnasiet 4

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet

Katrinelundsgymnasiet 5 i Göteborg

Besöksadress

Katrinelundsgymnasiet 5
Skånegatan 14
42534 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670560
E-post: info.katrinelund@educ.goteborg.se
Hemsida: Katrinelundsgymnasiet 5

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet

Kitas Ekonomi i Göteborg

Besöksadress

Kitas Ekonomi
Stora Badhusgatan 12
41121 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7334460
E-post: info@kitas.se
Hemsida: Kitas Ekonomi

Program som erbjuds

 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Ekonomiprogrammet

Kitas Frisörgymnasium i Göteborg

Besöksadress

Kitas Frisörgymnasium
Magasinsgatan 3
41118 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7334460
E-post: info@kitas.se
Hemsida: Kitas Frisörgymnasium

Program som erbjuds

 • Hantverksprogrammet

Kitas Gymnasium i Göteborg

Besöksadress

Kitas Gymnasium
Magasinsgatan 3
41118 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7334460
E-post: info@kitas.se
Hemsida: Kitas Gymnasium

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Individuellt alternativ

Kitas Natur i Göteborg

Besöksadress

Kitas Natur
Stora Badhusgatan 16
41121 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7334460
E-post: info@kitas.se
Hemsida: Kitas Natur

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan i Göteborg

Besöksadress

KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan
Postgatan 5
41113 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-106040
E-post: robert.rosendahl@klaragymnasium.se
Hemsida: KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan i Göteborg

Besöksadress

KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan
Vallgatan 38
41116 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 040-6416355
E-post: suah.nilsson@klaragymnasium.se
Hemsida: KLARA Teoretiska Gymnasium Göteborg Vallgatan

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Kunskapsgymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Kunskapsgymnasiet Göteborg
Fabriksgatan 26
41250 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-51008400
E-post: info.goteborg@kunskapsgymnasiet.se
Hemsida: Kunskapsgymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg
Östra Hamngatan 13
41110 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-8393007
E-post: goteborg@lbs.se
Hemsida: LBS Kreativa Gymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • Estetiska programmet
 • Teknikprogrammet

LBS Mediegymnasiet i Göteborg

Besöksadress

LBS Mediegymnasiet
Södra Hamngatan 19-21
41114 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-106000
E-post: mediegymnasiet@lbs.se
Hemsida: LBS Mediegymnasiet

Program som erbjuds

 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Språkintroduktion

Lindholmens tekn gymnasium 1 i Göteborg

Besöksadress

Lindholmens tekn gymnasium 1
Utvecklingsgatan 1
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672500
E-post: info.lindholmen@educ.goteborg.se
Hemsida: Lindholmens tekn gymnasium 1

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Programminriktat val
 • Sjöfartsutbildningen

Lindholmens tekn gymnasium 2 i Göteborg

Besöksadress

Lindholmens tekn gymnasium 2
Utvecklingsgatan 1
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672500
E-post: info.lindholmen@educ.goteborg.se
Hemsida: Lindholmens tekn gymnasium 2

Program som erbjuds

 • Industritekniska programmet
 • Vvs o fastighetsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Lindholmens tekn gymnasium 3 i Göteborg

Besöksadress

Lindholmens tekn gymnasium 3
Utvecklingsgatan 1
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672500
E-post: info.lindholmen@educ.goteborg.se
Hemsida: Lindholmens tekn gymnasium 3

Program som erbjuds

 • Teknikprogrammet

LM Engströms gymnasium i Göteborg

Besöksadress

LM Engströms gymnasium
Vallgatan 11
41116 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-1722000
E-post: exp@lme.nu
Hemsida: LM Engströms gymnasium

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Magelungens Gymnasium Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Magelungens Gymnasium Göteborg
Ebbe Lieberathsgatan 18C
41265 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 073-5441365
E-post: anna.kohlstrom@magelungen.com
Hemsida: Magelungens Gymnasium Göteborg

Program som erbjuds

 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Individuellt alternativ

NTI Gymnasiet Johanneberg i Göteborg

Besöksadress

NTI Gymnasiet Johanneberg
Origovägen 4
41258 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7412100
E-post: johanneberg@ntig.se
Hemsida: NTI Gymnasiet Johanneberg

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Teknikprogrammet
 • Vidareutbildning i form fjärde tekniskt år

NTI Gymnasiet Kronhus i Göteborg

Besöksadress

NTI Gymnasiet Kronhus
Kronhusgatan 9
41105 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-106020
E-post: kronhus@ntig.se
Hemsida: NTI Gymnasiet Kronhus

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

NTI Handelsgymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

NTI Handelsgymnasiet Göteborg
Kronhusgatan 9
41105 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 072-5022439
E-post: anna.robertsson@ntig.se
Hemsida: NTI Handelsgymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Ekonomiprogrammet

Polhemsgymnasiet 1 i Göteborg

Besöksadress

Polhemsgymnasiet 1
Diagonalen 4
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672400
E-post: info.polhem@educ.goteborg.se
Hemsida: Polhemsgymnasiet 1

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet

Polhemsgymnasiet 2 i Göteborg

Besöksadress

Polhemsgymnasiet 2
Diagonalen 4
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672400
E-post: info.polhem@educ.goteborg.se
Hemsida: Polhemsgymnasiet 2

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet

Polhemsgymnasiet 3 i Göteborg

Besöksadress

Polhemsgymnasiet 3
Diagonalen 4
41713 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672400
E-post: info.polhem@educ.goteborg.se
Hemsida: Polhemsgymnasiet 3

Program som erbjuds

 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Polhemsgymnasiet 4 i Göteborg

Besöksadress

Polhemsgymnasiet 4
Diagonalen 6
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3672400
E-post: info.polhem@educ.goteborg.se
Hemsida: Polhemsgymnasiet 4

Program som erbjuds

 • Teknikprogrammet

Praktiska Gymnasiet Gamlestaden i Göteborg

Besöksadress

Praktiska Gymnasiet Gamlestaden
Andra Långgatan 15
41328 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7041773
E-post: marie.cervin@praktiska.se
Hemsida: Praktiska Gymnasiet Gamlestaden

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Vvs o fastighetsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Praktiska Gymnasiet Majorna i Göteborg

Besöksadress

Praktiska Gymnasiet Majorna
Gröna gatan 28
41454 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 0703-417856
E-post: sandra.nyberg@praktiska.se
Hemsida: Praktiska Gymnasiet Majorna

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Fordons-o transp.programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Realgymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Realgymnasiet Göteborg
Pusterviksgatan 9
41301 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-1398300
E-post: goteborg@realgymnasiet.se
Hemsida: Realgymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Fordons-o transp.programmet
 • Hotell o turismprogrammet
 • Naturbruksprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Rytmus Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Rytmus Göteborg
Postgatan 5
41113 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-652530
E-post: info.goteborg@rytmus.se
Hemsida: Rytmus Göteborg

Program som erbjuds

 • Estetiska programmet

Schillerska gymnasiet 1 i Göteborg

Besöksadress

Schillerska gymnasiet 1
Vasagatan 19
41822 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670800
E-post: info.schillerska@educ.goteborg.se
Hemsida: Schillerska gymnasiet 1

Program som erbjuds

 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet

Schillerska gymnasiet 2 i Göteborg

Besöksadress

Schillerska gymnasiet 2
Vasagatan 19
43639 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670800
E-post: info.schillerska@educ.goteborg.se
Hemsida: Schillerska gymnasiet 2

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion

Schillerska gymnasiet 3 i Göteborg

Besöksadress

Schillerska gymnasiet 3
Vasagatan 19
40261 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3670800
E-post: info.schillerska@educ.goteborg.se
Hemsida: Schillerska gymnasiet 3

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Sigrid Rudebecks gymnasium i Göteborg

Besöksadress

Sigrid Rudebecks gymnasium
Bellmansgatan 6
41128 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-107570
E-post: exp@rudebecks.se
Hemsida: Sigrid Rudebecks gymnasium

Program som erbjuds

 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Sjölins Gymnasium Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Sjölins Gymnasium Göteborg
Parkgatan 9-11
41124 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3394580
E-post: goteborg@sjolinsgymnasium.se
Hemsida: Sjölins Gymnasium Göteborg

Program som erbjuds

 • Ekonomiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

SKF Tekniska Gymnasium i Göteborg

Besöksadress

SKF Tekniska Gymnasium
Byfogdegatan 4
41505 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 031-3371959
E-post: camilla.alenas@skf.com
Hemsida: SKF Tekniska Gymnasium

Program som erbjuds

 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet

Thoren Innovation School Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Thoren Innovation School Göteborg
Åvägen 17 A
41251 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 010-3310502
E-post: goteborg@innovationsgymnasiet.se
Hemsida: Thoren Innovation School Göteborg

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet

Västsvenska Gymnasiet i Göteborg

Besöksadress

Västsvenska Gymnasiet
Polstjärnegatan 4 c
41756 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 0768-310195
E-post: jorgen.frohm@vastsvenskagymnasiet.se
Hemsida: Västsvenska Gymnasiet

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion
 • Yrkesintroduktion

Yrkesgymnasiet Göteborg i Göteborg

Besöksadress

Yrkesgymnasiet Göteborg
Ranängsgatan 9
41664 Göteborg

Kontaktuppgifter

Telefon: 072-2392013
E-post: goteborg@yrkesgymnasiet.se
Hemsida: Yrkesgymnasiet Göteborg

Program som erbjuds

 • El-o energiprogrammet
 • Fordons-o transp.programmet
 • Fösäljnings-o serviceprogrammet
 • Handels o adm.programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell o turismprogrammet
 • Rest.-o livsmedelsprogrammet
 • Vvs o fastighetsprogrammet
 • Vård o omsorgsprogrammet
 • Programminriktat val
 • Yrkesintroduktion

Övriga resurser för studenten i Göteborg

Eftersom Göteborg är en relativt gymnasietät ort, dvs. att det finns många gymnasieskolor i orten, är det även vanligt att det sker större typer av firanden runt gymnasieexamenstider (eller studenten som den också kallas). Någonting som i princip alla föräldrar är på jakt efter då är studentskylt eller studentplakat, vi har hittat en bra sajt som sammanställer tips kring var man kan skaffa sådana skyltar i Göteborg, du hittar den här: köpa studentplakat i Göteborg.

Andra städer nära Göteborg med gymnasieskolor

Här nedan kan du hitta en sammanställning över andra städer i Västra Götaland där det också finns minst en gymnasieskola.

Gymnasieskola Mölnlycke Gymnasieskola Partille Gymnasieskola Öckerö Gymnasieskola Stenungsund Gymnasieskola Henån Gymnasieskola Kungshamn Gymnasieskola Munkedal Gymnasieskola Dingle Gymnasieskola Tanumshede Gymnasieskola Västra Frölunda Gymnasieskola Angered Gymnasieskola Mölndal Gymnasieskola Kungälv Gymnasieskola Lysekil Gymnasieskola Uddevalla Gymnasieskola Strömstad Gymnasieskola Ed Gymnasieskola Älvängen Gymnasieskola Nödinge Gymnasieskola Lerum Gymnasieskola Vårgårda Gymnasieskola Alingsås Gymnasieskola Tranemo Gymnasieskola Bengtsfors Gymnasieskola Mellerud Gymnasieskola Sätila Gymnasieskola Skene Gymnasieskola Svenljunga Gymnasieskola Herrljunga Gymnasieskola Brålanda Gymnasieskola Vänersborg Gymnasieskola Trollhättan Gymnasieskola Borås Gymnasieskola Ulricehamn Gymnasieskola Åmål Gymnasieskola Karlsborg Gymnasieskola Götene Gymnasieskola Lundsbrunn Gymnasieskola Tibro Gymnasieskola Töreboda Gymnasieskola Mariestad Gymnasieskola Lidköping Gymnasieskola Skara Gymnasieskola Skövde Gymnasieskola Lerdala Gymnasieskola Hjo Gymnasieskola Tidaholm Gymnasieskola Falköping Gymnasieskola Vara Gymnasieskola Bollebygd Gymnasieskola Otterbäcken Gymnasieskola Uppsala Gymnasieskola Gislaved

Källhänvisning gällande skolor på som listas på Skolval.nu
All information gällande skolor kommer från Skolverkets öppna databas, som går att finna här.