Grundskolor i Huddinge

Här nedan hittar du en komplett förteckning över samtliga grundskolor i Huddinge. Dels tillhandahåller vi kontakt information såsom besöksadress och kontaktuppgifter, samt även information kring vilka årskurser som erbjuds i de olika grundskolorna. Lite längre ned på sidan hittar du även en karta som visar var i Huddinge de olika grundskolorna ligger.

Ängsnässkolan i Huddinge

Besöksadress

Ängsnässkolan
Centralvägen 19
14200 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530980
E-post: angsnasskolan@huddinge.se
Hemsida: Ängsnässkolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Annerstaskolan i Huddinge

Besöksadress

Annerstaskolan
Ortopedvägen 4
14153 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53533770
E-post: annerstaskolan@huddinge.se
Hemsida: Annerstaskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Balingsnässkolan i Huddinge

Besöksadress

Balingsnässkolan
Lännavägen 80
14134 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53536110
E-post: balingsnasskolan@huddinge.se
Hemsida: Balingsnässkolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Glömstaskolan i Huddinge

Besöksadress

Glömstaskolan
Bergavägen 9
14132 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53533106
E-post: glomstaskolan@huddinge.se
Hemsida: Glömstaskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Hörningsnässkolan i Huddinge

Besöksadress

Hörningsnässkolan
Hörningsnäsvägen 7
14145 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530670
E-post: horningsnasskolan@huddinge.se
Hemsida: Hörningsnässkolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3

Innovitaskolan Myrängen i Huddinge

Besöksadress

Innovitaskolan Myrängen
Myrängsvägen 111
14137 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-6083450
E-post: myrangen@innovitaskolan.se
Hemsida: Innovitaskolan Myrängen

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3

Internationella Engelska Skolan Huddinge i Huddinge

Besöksadress

Internationella Engelska Skolan Huddinge
Regulatorvägen 11
14149 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 070-1643323
E-post: info.huddinge@engelska.se
Hemsida: Internationella Engelska Skolan Huddinge

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Källbrinksskolan i Huddinge

Besöksadress

Källbrinksskolan
Källbrinksvägen 55
14131 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530601
E-post: caroline.gustafsson@huddinge.se
Hemsida: Källbrinksskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Kästaskolan i Huddinge

Besöksadress

Kästaskolan
Hälsovägen 33
14152 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-5558352
E-post: irene.karlovini@huddinge.se
Hemsida: Kästaskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Kräpplaskolan i Huddinge

Besöksadress

Kräpplaskolan
Dalkarlsvägen 45 A-B
14140 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530771
E-post: kungsklippeskolan@huddinge.se
Hemsida: Kräpplaskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3

Kungsklippeskolan i Huddinge

Besöksadress

Kungsklippeskolan
Segersminnesvägen 8 A
14140 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530781
E-post: kungsklippeskolan@huddinge.se
Hemsida: Kungsklippeskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Kvarnbergsskolan i Huddinge

Besöksadress

Kvarnbergsskolan
Gymnasievägen 6
14138 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530700
E-post: sofia.soc@huddinge.se
Hemsida: Kvarnbergsskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Lärande Grundskola Skapa i Huddinge

Besöksadress

Lärande Grundskola Skapa
Sommarsolsvägen 9
14144 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-41026840
E-post: skapa@larandegrundskola.se
Hemsida: Lärande Grundskola Skapa

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Skogskällan i Huddinge

Besöksadress

Skogskällan
Källbrinksvägen 55
14131 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530600
E-post: skogskallan@huddinge.se
Hemsida: Skogskällan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Snättringeskolan i Huddinge

Besöksadress

Snättringeskolan
Häradsvägen 33
14143 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530750
E-post: snattringeskolan@huddinge.se
Hemsida: Snättringeskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Södertörns friskola i Huddinge

Besöksadress

Södertörns friskola
Björnkullaringen 42
14151 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-6071880
E-post: info@frisko.la
Hemsida: Södertörns friskola

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Solfagraskolan i Huddinge

Besöksadress

Solfagraskolan
Prästvägen 23-25
14131 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530800
E-post: solfagrastensangen@huddinge.se
Hemsida: Solfagraskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Stenmoskolan i Huddinge

Besöksadress

Stenmoskolan
Mellanvägen 7
14131 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530611
E-post: stenmoskolan@huddinge.se
Hemsida: Stenmoskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3

Stensängsskolan i Huddinge

Besöksadress

Stensängsskolan
Svedjevägen 2
14137 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530794
E-post: solfagrastensangen@huddinge.se
Hemsida: Stensängsskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Tomtbergaskolan i Huddinge

Besöksadress

Tomtbergaskolan
Kommunalvägen 31 A
14148 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530640
E-post: guler.erdogan@huddinge.se
Hemsida: Tomtbergaskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Trångsundsskolan i Huddinge

Besöksadress

Trångsundsskolan
Löparvägen 4
14261 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53535460
E-post: trangsundsskolan@huddinge.se
Hemsida: Trångsundsskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Visättraskolan i Huddinge

Besöksadress

Visättraskolan
Visättravägen 61-63
14135 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53534500
E-post: visattraskolan@huddinge.se
Hemsida: Visättraskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6

Vistaskolan i Huddinge

Besöksadress

Vistaskolan
Vista Skolväg 1
14150 Huddinge

Kontaktuppgifter

Telefon: 08-53530880
E-post: vistaskolan@huddinge.se
Hemsida: Vistaskolan

Årskurser som erbjuds

 • Årskurs 1
 • Årskurs 2
 • Årskurs 3
 • Årskurs 4
 • Årskurs 5
 • Årskurs 6
 • Årskurs 7
 • Årskurs 8
 • Årskurs 9

Andra städer nära Huddinge med grundskolor

Här nedan kan du hitta en sammanställning över andra städer i Stockholm där det också finns minst en grundskola.

Grundskola Upplands Väsby Grundskola Vallentuna Grundskola Brottby Grundskola Djurhamn Grundskola Värmdö Grundskola Runmarö Grundskola Skälvik Grundskola Möja Grundskola Gustavsberg Grundskola Ingarö Grundskola Järfälla Grundskola Ekerö Grundskola Stenhamra Grundskola Munsö Grundskola Färentuna Grundskola Skå Grundskola Segeltorp Grundskola Trångsund Grundskola Skogås Grundskola Vårby Grundskola Vega Grundskola Muskö Grundskola Utö Grundskola Ornö Grundskola Dalarö Grundskola Handen Grundskola Vendelsö Grundskola Jordbro Grundskola Västerhaninge Grundskola Brandbergen Grundskola Tungelsta Grundskola Tyresö Grundskola Kungsängen Grundskola Bro Grundskola Täby Grundskola Enebyberg Grundskola Danderyd Grundskola Djursholm Grundskola Stocksund Grundskola Sollentuna Grundskola Stockholm Grundskola Kista Grundskola Bromma Grundskola Vällingby Grundskola Spånga Grundskola Hägersten Grundskola Johanneshov Grundskola Skarpnäck Grundskola Farsta Grundskola Bagarmossen Grundskola Bandhagen Grundskola Årsta Grundskola Enskede Grundskola Hässelby Grundskola Älvsjö Grundskola Skärholmen Grundskola Sköndal Grundskola Järna Grundskola Södertälje Grundskola Enhörna Grundskola Mölnbo Grundskola Hölö Grundskola Nacka Grundskola Älta Grundskola Saltsjö-Boo Grundskola Saltsjöbaden Grundskola Saltsjö-Duvnäs Grundskola Sundbyberg Grundskola Solna Grundskola Lidingö Grundskola Väddö Grundskola Norrtälje Grundskola Rimbo Grundskola Vätö Grundskola Grisslehamn Grundskola Hallstavik Grundskola Bergshamra Grundskola Riala Grundskola Yxlan Grundskola Skebobruk Grundskola Edsbro Grundskola Rånäs Grundskola Steningehöjden Grundskola Sigtuna Grundskola Märsta Grundskola Rosersberg Grundskola Nynäshamn Grundskola Sorunda Grundskola Ösmo Grundskola Rönninge Grundskola Tumba Grundskola Norsborg Grundskola Tullinge Grundskola Grödinge Grundskola Åkersberga Grundskola Ljusterö Grundskola Österskär Grundskola Vaxholm Grundskola Nykvarn Grundskola Haninge Grundskola Nacka Strand Grundskola Uttran Grundskola Drottningholm Grundskola Enskede Gård Grundskola Österåker

Källhänvisning gällande skolor på som listas på Skolval.nu
All information gällande skolor kommer från Skolverkets öppna databas, som går att finna här.