Hitta den perfekta grund- eller gymnasieskolan

Det är inte lätt att välja skola för sina barn. Det finns så många saker att tänka på! Men med rätt information kan du fatta ett välgrundat beslut som är bäst för din familj.

Ändringar i skollagen från 2 juli 2023

Den 2 juli 2023 skedde ett antal ändringar i skollagen som berör skolformer för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Berörda ändringar som påverkar vår sajt är dessa:

Vår databas över skolor i Sverige

Vi hämtar all info gällande skolor från Sverige direkt från Skolverkets öppna data. Vi importerar och korrigerar kontinuerligt data från Skolverket, och vår senaste refresh av databasen skedde den 22 september 2023.

Bestäm typ och undersök alternativ

Först måste du bestämma vilken typ av skola som är bäst för ditt barn. Det finns ju faktiskt både kommunala skolor, friskolor och privata skolor. Var och en av dem har sina egna för- och nackdelar. Du måste tänka på ditt barns inlärningsstil, sociala behov och andra faktorer innan du fattar ett beslut.

Därefter måste du undersöka skolor i ditt område. När du har begränsat dina alternativ tar du dig tid att besöka varje skola. På så sätt får du en bra känsla för miljön och kvaliteten på den utbildning som ditt barn skulle få. Med hjälp av våra enkla och intuitiva navigationsflikar här på Skolval.nu kan du enkelt hitta de skolor som ligger närmast dig och ditt eller dina barn.

Slutligen, lita på din magkänsla. Du känner ditt barn bättre än någon annan. Så om en skola inte känns rätt, är det förmodligen inte rätt skola. Följ din instinkt och välj den skola som du tror är bäst för ditt barn. Med rätt skola kommer ditt barn att trivas!

Grundskolebarn som samarbetar under en lektion i någon av de lägre årskurserna.

Allmänt om utbildningen i Sverige

Utbildningen i Sverige är någonting som är kostnadsfritt, men även obligatorisk, för samtliga barn under åldrarna 6-16 år. Det vill säga, från Förskoleklass till årskurs 9. Gymnasiet är ej obligatoriskt. Läsåret i Sverige löper från slutet av augusti till ungefär början av juni. Därimellan är det sommarlov, samt finns även ett längre jullov under slutet av december till början av januari, som används för att dela upp läsåret i två terminer. Dessa terminer heter Höstterminen och Vårterminen, och brukar förkortas HT samt VT.

När det börjar bli dags för högre studier

När man har gått ut gymnasiet börjar det sedan bli dags för högre studier, på t.ex. ett universitet eller en högskola. Dit söker man huvudsakligen på sitt gymnasiebetyg, men det finns även andra vägar att ta sig in; exempelvis genom högskoleprovet, folkhögskolebetyg eller genom så kallad reell kompetens.